دانلود پروژه تشخیص زود یا فرد بودن عدد با زبان جاوا

دانلود پروژه تشخیص زود یا فرد بودن عدد با زبان جاوا

این پروژه یک سورس کد است که تشخیص می دهد عدد وارد شده زوج است یا فرد، این پروژه با زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان java نوشته شده است. ابتدا که کاربر برنامه را اجرا می کند از او سوال خواهد شد که یک عدد وارد کند سپس در خروجی نمایش می دهد که عدد زوج است یا فرد.

دانلود پروژه تشخیص زود یا فرد بودن عدد با زبان جاوا


این پروژه یک سورس کد است که تشخیص می دهد عدد وارد شده زوج است یا فرد، این پروژه با زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان java نوشته شده است.  ابتدا که کاربر برنامه را اجرا می کند از او سوال خواهد شد که یک عدد وارد کند  سپس در خروجی نمایش می دهد که عدد زوج است یا فرد.
برای مثال اگر کاربر عدد 2 را وارد کند، سیستم در خروجی می دهد که عدد دو یک عدد زوج است ولی اگر کاربر عدد 9 را وارد کند روی خروجی چاپ می شود که عدد 9 یک عدد فرد است.
فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.