دانلود کد ضرب دو ماتریس با زبان جاوا

دانلود کد ضرب دو ماتریس با زبان جاوا

این پروژه یک سورس کد ضرب دو ماتریس از هم می باشد که با استفاده از آرایه 3 در 3 پیاده سازی شده است. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است.

دانلود کد ضرب دو ماتریس با زبان جاوا


این پروژه یک سورس کد ضرب دو ماتریس از هم می باشد که با استفاده از آرایه 3 در 3 پیاده سازی شده است. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است.
بعد از اینکه کاربر برنامه را اجرا نمود از او سوال می شود که تعداد سطر و ستون عناصر آرایه اول را وارد نماید، سپس از او می خواهد که دقیقا عناصر خانه های ماتریس اول را وارد کند، سپس از او سوال می شود سطر و ستون آرایه دوم را وارد نماید و در نهایت از او سوال می شود تعداد عناصر آرایه دوم را وارد نماید سپس برنامه ماتریس اول را در ماتریس دوم ضرب می کند و سپس نتیجه را در خروجی نمایش می دهد. چنانچه امکان ضرب دو ماتریس وجود نداشته باشد پیام می دهد که امکان ضرب دو ماتریس وجود ندارد.
فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.