دانلود کد تشخیص تعداد کاراکتر به کار رفته در یک جمله با زبان جاوا

دانلود کد تشخیص تعداد کاراکتر به کار رفته در یک جمله با زبان جاوا

در این پروژه از کاربر یک جمله گرفته می شود و سپس در خروجی تعداد کاراکترهای به کار رفته در این جمله در خروجی نمایش داده می شود. این پروژه با زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان java نوشته شده است.

دانلود کد تشخیص تعداد کاراکتر به کار رفته در یک جمله با زبان جاوا

در این پروژه از کاربر یک جمله گرفته می شود و سپس در خروجی تعداد کاراکترهای به کار رفته در این جمله در خروجی نمایش داده می شود. این پروژه با زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان java نوشته شده است.

وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از او درخواست می شود یک جمله را وارد کند سپس برنامه در خروجی تعداد دفعات تکرار هر کاراکتر بکار رفته در جمله را نشان میدهد.

برای مثال برای اگر کاربر یک جمله را وارد کند برنامه در خروجی نمایش می دهد که تعداد کاراکتر حرف b در این جمه 5 دفعه بوده، تعداد کاراکتر d 6 مرتبه بوده و بصورت کامل جمله را آنالیز می کند و تعداد دفعاتی که یک کاراکتر بکار رفته را نشان می دهد.

فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.