دانلود کد جابجایی دو عدد در با زبان جاوا

دانلود کد جابجایی دو عدد در با زبان جاوا

این سورس کد یک کد به زبان جاوا یا زبان برنامه نویسی java است که در آن دو عدد از کاربر درخواست می شود و سپس آنها را با هم جابجا کرده یا به عبارت دیگر تعویض می کند و در خروجی نمایش می دهد.

دانلود کد جابجایی دو عدد در با زبان جاوا


این سورس کد یک کد به زبان جاوا یا زبان برنامه نویسی java است که در آن دو عدد از کاربر درخواست می شود و سپس آنها را با هم جابجا کرده یا به عبارت دیگر تعویض می کند و در خروجی نمایش می دهد. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا نمود از او درخواست می شود که دو مقدار a و b را وارد نماید و آنها را در متغیر a و b ذخیره می کند پس از اینکار پیام اعداد جابجا شدند نمایش داده شده و سپس اعداد جابجا شده روی صفحه چاپ می شوند.
فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.