دانلود کد تولید ان عدد تصادفی سه رقمی با زبان جاوا

دانلود کد تولید ان عدد تصادفی سه رقمی با زبان جاوا

این پروژه یک سورس کد تولید ان عدد تصادفی سه رقمی بین عدد 0 تا 999 می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی نوشته شده است.

دانلود کد تولید ان عدد تصادفی سه رقمی با زبان جاوا

این پروژه یک سورس کد تولید ان عدد تصادفی سه رقمی بین عدد 0 تا 999 می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی نوشته شده است.

پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از سوال می شود که چند عدد تصادفی سه رقمی می خواهد روی صفحه مانیتور چاپ شود، برای مثال کاربر عدد 10 را وارد می کند و اینتر می کند پس از اینکار ده عدد تصادفی سه رقمی بین 0 تا 999 روی صفحه مانیتور چاپ می شود.

فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.