دانلود کد پیدا کردن تعداد اعداد مثبت منفی و صفر با زبان برنامه نویسی جاوا

دانلود کد پیدا کردن تعداد اعداد مثبت منفی و صفر با زبان برنامه نویسی جاوا

این پروژه یک سورس کد به زبان java به منظور پیدا کردن تعداد اعداد مثبت، منفی و صفر می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است.

دانلود کد پیدا کردن تعداد اعداد مثبت منفی و صفر با زبان برنامه نویسی جاوا

این پروژه یک سورس کد به زبان java به منظور پیدا کردن تعداد اعداد مثبت، منفی و صفر می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است.

پس از اینکه کاربر برنامه موردنظر را اجرا کرد از او درخواست می شود که تعداد ده عدد(10 عدد) را وارد کند سپس برنامه در خروجی نمایش می دهد که چه تعداد عدد مثبت(بزرگتر از صفر)، چه تعداد منفی(کوچکتر از صفر) و چه تعداد صفر وارد شده است.

فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.