دانلود کد محاسبه میانگین اعداد با زبان برنامه نویسی java

دانلود کد محاسبه میانگین اعداد با زبان برنامه نویسی java

این پروژه سورس کد محاسبه اعداد می باشد که با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است. بعد از اینکه کاربر برنامه را اجرا نمود از او درخواست می گردد که چه تعداد عدد می خواهید وارد نمایید سپس به همان تعداد از او عدد درخواست می شود

دانلود کد محاسبه میانگین اعداد با زبان برنامه نویسی java

این پروژه سورس کد محاسبه اعداد می باشد که با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است. بعد از اینکه کاربر برنامه را اجرا نمود از او درخواست می گردد که چه تعداد عدد می خواهید وارد نمایید سپس به همان تعداد از او عدد درخواست می شود  و سپس در آرایه ذخیره می شود و سپس میانگین همه اعداد محاسبه می شود و سپس در خروجی نمایش داده می شود. میانگین در خروجی و بر روی مانیتور چاپ می شود. این پروژه در اصل n عدد(بسته به مشخص نمودن کاربر) از ورودی دریافت می کند و سپس میانگین آنها را با زبان جاوا محاسبه می کند و در خروجی چاپ می کند.

فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.