دانلود کد رسم مثلث پاسکال با اعداد با زبان برنامه نویسی جاوا

دانلود کد رسم مثلث پاسکال با اعداد با زبان برنامه نویسی جاوا

این پروژه سورس رسم یک مثلث پاسکال با استفاده از اعداد در زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان java می باشد. بعد از اینکه کاربر موردنظر پروژه را اجرا نمود از او درخواست می گردد که تعداد سطرهای رسم مثلث را وارد نماید و اینتر کند

دانلود کد رسم مثلث پاسکال با اعداد با زبان برنامه نویسی جاوا

این پروژه سورس رسم یک مثلث پاسکال با استفاده از اعداد در زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان java  می باشد. بعد از اینکه کاربر موردنظر پروژه را اجرا نمود از او درخواست می گردد که تعداد سطرهای رسم مثلث را وارد نماید و اینتر کند، پس از ورود تعداد خطوط یک مثلث پاسکال روی صفحه چاپ می شود.

برای مثال اگر کاربر عدد 6 را وارد کند و سپس اینتر کند یک مثلث پاسکال با استفاده از 6 سطر با استفاده از اعداد  بر روی مانیتور چاپ می شود.

نمونه مثال مثلث پاسکال با 6 سطر را می توانید در گوشه سمت چپ بالای عکس مشاهده نمایید.

فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.