دانلود کد رسم مثلث فلوید با اعداد با زبان برنامه نویسی جاوا

دانلود کد رسم مثلث فلوید با اعداد با زبان برنامه نویسی جاوا

این پروژه سورس رسم یک مثلث فلوید (floyd) با استفاده از اعداد در زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java می باشد. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او خواسته می شود که تعداد خطوط رسم مثلث فلوید را وارد کند و اینتر کند، پس از ورود تعداد خطوط یک مثلث فلوید روی صفحه چاپ می شود.

دانلود کد رسم مثلث فلوید با اعداد با زبان برنامه نویسی جاوا

این پروژه سورس رسم یک مثلث فلوید (floyd) با استفاده از اعداد در زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java می باشد. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او خواسته می شود که تعداد خطوط رسم مثلث فلوید را وارد کند و اینتر کند، پس از ورود تعداد خطوط یک مثلث فلوید روی صفحه چاپ می شود.

مثلا چنانچه، کاربر عدد 13 را وارد کند و سپس اینتر کند یک مثلث با استفاده از 13 خط با استفاده از اعداد 1 تا 91 بر روی مانیتور چاپ می شود.

نمونه مثال مثلث فلوید را می توانید در گوشه سمت چپ عکس مشاهده نمایید.

فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.

 

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.