دانلود کد ماشین حساب ساده با زبان جاوا

دانلود کد ماشین حساب ساده با زبان جاوا

این سورس کد، کد یک پروژه ماشین حساب ساده که چهار عمل اصلی را انجام می دهد و با زبان برنامه نویسی جاوا یا برنامه نویسی java نوشته شده است. وقتی کاربر برنامه را اجرا نمود یک منو به او نمایش داده می شود

دانلود کد ماشین حساب ساده با زبان جاوا

این سورس کد، کد یک پروژه ماشین حساب ساده که چهار عمل اصلی را انجام می دهد و با زبان برنامه نویسی جاوا یا برنامه نویسی java نوشته شده است. وقتی کاربر برنامه را اجرا نمود یک منو به او نمایش داده می شود که شامل پنج گزینه است شامل 1 جمع، 2 تفریق، 3 ضرب، 4 تقسیم و 5 خروج  و سپس از کاربر سوال می گردد که یک عملیات را انتخاب نماید سپس از او دو عدد درخواست می گردد و عملیات ریاضی موردنظر را که کاربر انتخاب نموده بود بر روی دو عدد اعمال می کند و سپس نتیجه را در خروجی نمایش می دهد.

فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.