دانلود کد جستجوی خطی در زبان جاوا

دانلود کد جستجوی خطی در زبان جاوا

این پروژه یک سورس کد جستجوی خطی line search با زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java است. الگوریتم جستجوی خطی یا لاین سرچ یکی از الگوریتم هایی که برای جستجوی یک سری داده وجود دارد جستجوی ترتیبی sequential search یا جستجوی خطی linear search است.

دانلود کد جستجوی خطی در زبان جاوا


این پروژه یک سورس کد جستجوی خطی line search با زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java است. الگوریتم جستجوی خطی یا لاین سرچ یکی از الگوریتم هایی که برای جستجوی یک سری داده وجود دارد جستجوی ترتیبی  sequential search یا جستجوی خطی linear search است. این الگوریتم کلیه عناصر درون یک لیست را یکی یکی بررسی می‌کند تا آرگومان جستجو پیدا شود.
پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کند، از او سوال می شود که چه تعداد عدد می خواهد در خانه های یک آرایه وارد شود یا به اصلاحی آرایه با چند خانه ساخته می شود، برای مثال کاربر عدد 5 وارد می کند، سپس برنامه به تعداد 5 مورد از کاربر عدد می خواهد سپس کاربر 5 عدد را با اینتر وارد می کند، سپس به او می گوید دنبال چه عددی در آرایه هستی، برای مثال کاربر عدد 36 را می زند، سپس سیستم به او پیام می دهد که عدد 36 در موقعیت فلان پیدا شد، یا پیام می دهد این عدد در آرایه پیدا نشد.
فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود بصورت خودکار نمایش داده می شود.