دانلود کد جدول ضرب یک عدد در زبان برنامه نویسی جاوا

دانلود کد جدول ضرب یک عدد در زبان برنامه نویسی جاوا

این سورس کد یک کد به زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java است که در آن یک عدد از کاربر گرفته می شود و سپس جدول ضرب آن نمایش داده می شود. بعد از اینکه کاربر موردنظر برنامه را اجرا نمود از او درخواست می گردد یک عدد را وارد نماید پس از اینکار جدول ضرب آن نمایش داده می شود.

دانلود کد جدول ضرب یک عدد در زبان برنامه نویسی جاوا


این سورس کد یک کد به زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java است که در آن یک عدد از کاربر گرفته می شود و سپس جدول ضرب آن نمایش داده می شود. بعد از اینکه کاربر موردنظر برنامه را اجرا نمود از او درخواست می گردد یک عدد را وارد نماید پس از اینکار جدول ضرب آن نمایش داده می شود. نمایی از نمونه مثال در عکس موجود است.
برای مثال، برنامه سوال می کند که یک عدد را برای نمایش عدد آن وارد کند مثلا کاربر عدد 6 را وارد می نماید و سپس اینتر می کند. در خروجی برنامه اعداد بصورت زیر نمایش داده می شود.
جدولضرب عدد 6 هست
1 * 6 = 1
2 * 6 = 12
3* 6 = 18
و به همین صورت تا عدد ده
10 * 6 = 60
فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.