دانلود کد حذف عنصر در یک آرایه باز بان جاوا

دانلود کد حذف عنصر در یک آرایه باز بان جاوا

این سورس کد یک کد به زبان جاوا یا زبان java است که یک عنصر را از آرایه حذف می کند. پس از اینکه کاربر برنامه نوشته شده با جاوا را اجرا کرد، از او سوال می شود تعداد عناصر آرایه(تعداد خانه های آرایه) موردنظر را وارد نماید پس از اینکار از او درخواست می شود

دانلود کد حذف عنصر در یک آرایه باز بان جاوا


این سورس کد یک کد به زبان جاوا یا زبان java است که یک عنصر  را از آرایه حذف می کند. پس از اینکه کاربر برنامه نوشته شده با جاوا را اجرا کرد، از او سوال می شود تعداد عناصر آرایه(تعداد خانه های آرایه) موردنظر را وارد نماید پس از اینکار از او درخواست می شود عناصر آرایه را یکی به یکی با اینتر وارد کند، پس از اینکه همه را با اینتر وارد کرد از او سوال می شود که کدام یک از عناصر را می خواهد حذف کند برای مثال وارد می کند 6 پس از اینکار آن عنصر را از آرایه حذف کرده و سپس آرایه جدید را در خروجی و بر روی مانیتور چاپ می کند.
نکته: اگر عنصر در آرایه پیدا نشد پیام داده می شود که عنصر موردنظر پیدا نشد و اگر پیدا شد پیام داده می شود پیدا شد و سپس حذف می شود.
فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.