دانلود کد حذف فاصله خالی از جمله یا رشته با زبان برنامه نویسی جاوا

دانلود کد حذف فاصله خالی از جمله یا رشته با زبان برنامه نویسی جاوا

این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java است که فاصله های خالی(اسپیس) را از یک جمله یا متن وارد شده توسط کاربر حذف می کند. بعد از اینکه کاربر برنامه را اجرا نمود، از برنامه درخواست می کند که یک جمله با فاصله خالی(space) را وارد نماید

دانلود کد حذف فاصله خالی از جمله یا رشته با زبان برنامه نویسی جاوا


این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java است که فاصله های خالی(اسپیس) را از یک جمله یا متن وارد شده توسط کاربر حذف می کند. بعد از اینکه کاربر برنامه را اجرا نمود، از برنامه درخواست می کند که یک جمله با فاصله خالی(space) را وارد نماید  و بعد از اینکه وارد نمود فاصله های جمله پاک می شوند و سپس نتیجه در خروجی نمایش داده می شود.
فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.
این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java است که فاصله های خالی(اسپیس) را از یک جمله یا متن وارد شده توسط کاربر حذف می کند. بعد از اینکه کاربر برنامه را اجرا نمود، از برنامه درخواست می کند که یک جمله با فاصله خالی(space) را وارد نماید  و بعد از اینکه وارد نمود فاصله های جمله پاک می شوند و سپس نتیجه در خروجی نمایش داده می شود.