دانلود کد پیدا کردن تعداد آرمسترانگ بین دو عدد با زبان جاوا

دانلود کد پیدا کردن تعداد آرمسترانگ بین دو عدد با زبان جاوا

این پروژه یک سورس کد تولید اعداد آرمسترانگ Armstrong بین دو عدد وارد شده توسط کاربر می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است. بصورت علمی، عدد آرمسترانگ به عددی گفته میشود

دانلود کد پیدا کردن تعداد آرمسترانگ بین دو عدد با زبان جاوا


این پروژه یک سورس کد تولید اعداد آرمسترانگ Armstrong بین دو عدد  وارد شده توسط کاربر می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است. بصورت علمی، عدد آرمسترانگ به عددی گفته میشود که حاصل جمع مکعب اعداد تشکیل دهنده آن برابر با خود عدد باشد.
پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود که عدد شروع را وارد نماید سپس از او سوال می شود عدد پایان را وارد کند سپس تمامی اعداد آرمسترانگ بین عدد اول تا عدد آخر بر روی خروجی چاپ می شوند.
برای مثال اگر کاربر عدد شروع را 1 و عدد پایان را عدد 1000 وارد کند در خروجی اعداد آرمسترانگ 153، 370، 371، 407 بر روی مانیتور چاپ می شود.
فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.