دانلود کد تشخیص سال کبیسه میلادی با زبان جاوا

دانلود کد تشخیص سال کبیسه میلادی با زبان جاوا

این پروژه یک سورس کد است که تشخیص می دهد، سالی که کاربر وارد نموده سال کبیسه میلادی است یا خیر، این برنامه با زبان java یا زبان جاوا نوشته شده است. وقتی کاربر این برنامه را اجرا می کند از او در خواست می شود یک سال مالی مالی را وارد کند اگر آن سال میلادی کبیسه بود پیام می دهد که سالی که وارد نموده اید یک سال کبیسه میلادی است

دانلود کد تشخیص سال کبیسه میلادی با زبان جاوا


این پروژه یک سورس کد است که تشخیص می دهد، سالی که کاربر وارد نموده سال کبیسه میلادی است یا خیر، این برنامه با زبان java یا زبان جاوا نوشته شده است. وقتی کاربر این برنامه را اجرا می کند از او در خواست می شود یک سال مالی مالی را وارد کند اگر آن سال میلادی کبیسه بود پیام می دهد که سالی که وارد نموده اید یک سال کبیسه میلادی است در غیراینصورت پیام می دهد که سال وارد شده یک کبیسه میلادی نیست.
برای مثال اگر وارد کند سال 2004 برنامه پیام می دهد که سال 2004 یک سال میلادی است و اگر 2014 برنامه به او پیام می دهد که سال 2014 میلادی به یک سال کبیسه نیست.
فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.