دانلود کد چک عدد هست palindrome از دو سریکی یا نه با زبان جاوا

دانلود کد چک عدد هست palindrome از دو سریکی یا نه با زبان جاوا

این پروژه یک کد نوشته شده با زبان جاوا یا زبان برنامه نویسی java است که چک می کند که عددی که کاربر وارد کرده یک عدد پالیندر.م یا palindrome است یا خیر.عدد پالیندروم یا palindrome چیست؟

دانلود کد چک عدد هست palindrome از دو سریکی یا نه با زبان جاوا


این پروژه یک کد نوشته شده با زبان جاوا یا زبان برنامه نویسی java است که چک می کند که عددی که کاربر وارد کرده یک عدد پالیندر.م یا palindrome است یا خیر.
عدد پالیندروم یا palindrome چیست؟
به اعدادی که اگر از هر دو طرف خوانده شوند همان عدد باشد عدد پالیندروم یا عدد palindrome گفته می شود. برای مثال اعداد 11، 121، 75257، 1234321 همگی از دو سریکی یا عدد palindrome می باشند.
فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.