دانلود کد چاپ مثلث با ستاره با تعیین سطر ورودی توسط کاربر با زبان برنامه نویسی java

دانلود کد چاپ مثلث با ستاره با تعیین سطر ورودی توسط کاربر با زبان برنامه نویسی java

این پروژه یک برنامه نوشته شده با زبان جاوا است که یک سورس کد چاپ مثلث با استفاده از تکرار حرف ستاره و با زبان برنامه نوسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java می باشد

دانلود کد چاپ مثلث با ستاره با تعیین سطر ورودی توسط کاربر با زبان برنامه نویسی java


این پروژه یک برنامه نوشته شده با زبان جاوا است  که یک سورس کد چاپ مثلث با استفاده از تکرار حرف ستاره و  با زبان برنامه نوسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java می باشد. هنگامی که کاربر موردنظر برنامه را اجرا می کند، به هنگام اجرا شدن از او خواسته می شود تعداد سطر رسم مثلث با ستاره را مشخص کند، برای مثال اگر کاربر عدد 20 وارد کند و اینتر نماید یک مثلث با 20 سطر و با استفاده از تکرار حرف ستاره همانند شکل موجود در عکس بر روی صفحه مانیتور نمایش داده می شود.
فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.