دانلود کد رسم مثلث با حرف ستاره با زبان برنامه نویسی java

دانلود کد رسم مثلث با حرف ستاره با زبان برنامه نویسی java

این پروژه یک برنامه نوشته شده با زبان جاوا است که یک سورس کد رسم مثلث با استفاده از حرف ستاره(کاراکتر *) با زبان برنامه نوسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java می باشد. هنگامی که کاربر موردنظر برنامه را اجرا می نماید

دانلود کد رسم مثلث با حرف ستاره با زبان برنامه نویسی java


این پروژه یک برنامه نوشته شده با زبان جاوا است  که یک سورس کد رسم مثلث با استفاده از حرف ستاره(کاراکتر *)  با زبان برنامه نوسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java می باشد. هنگامی که کاربر موردنظر برنامه را اجرا می نماید، به هنگام اجرا شدن برنامه یک مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره (کاراکتر *)  بر روی مانیتور چاپ می گردد.  نحوه رسم مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره در عکس بالا سمت چپ موجود است. این مثلث رسم شده با ستاره با استفاده از تکرار حرف ستاره و با استفاده از حلقه های for کشیده شده است.
فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.