دانلود کد رسم مثلث با کاراکتر ستاره با زبان جاوا

دانلود کد رسم مثلث با کاراکتر ستاره با زبان جاوا

این پروژه یک برنامه نوشته شده با جاوا است و کد رسم مثلث ستاره با کاراکتر ستاره(حرف *) با زبان برنامه نوسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java می باشد. وقتی کاربر برنامه را اجرا می نماید، به محض اجرا شدن برنامه یک مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره (کاراکتر *) بر روی مانیتور رسم می شود.

دانلود کد رسم مثلث با کاراکتر ستاره با زبان جاوا


این پروژه یک برنامه نوشته شده با جاوا است و کد رسم مثلث ستاره با کاراکتر ستاره(حرف *)  با زبان برنامه نوسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java می باشد. وقتی کاربر برنامه را اجرا می نماید، به محض اجرا شدن برنامه یک مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره (کاراکتر *)  بر روی مانیتور رسم می شود.  نحوه رسم مثلث با ستاره در عکس بالا سمت چپ موجود است.
فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.