دانلود کد رسم لوزی با ستاره در با زبان برنامه نویسی جاوا

دانلود کد رسم لوزی با ستاره در با زبان برنامه نویسی جاوا

این پروژه یک سورس کد رسم لوزی با استفاده از کاراکتر ستاره است که با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود تعداد سطر(برای ابعاد) لوزی که قصد کشیدن آن را داریم را وارد کند و اینتر کند

دانلود کد رسم لوزی با ستاره در با زبان برنامه نویسی جاوا


این پروژه یک سورس کد رسم لوزی با استفاده از کاراکتر ستاره است که با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود تعداد سطر(برای ابعاد) لوزی که قصد کشیدن آن را داریم را وارد کند و اینتر کند پس از اینکار یک لوزی با استفاده از کاراکتر(حرف) ستاره بر روی مانیتور چاپ می شود.
فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.