دانلود سورس پیدا کردن بزرگترین عدد از بین سه عدد با زبان جاوا

دانلود سورس پیدا کردن بزرگترین عدد از بین سه عدد با زبان جاوا

است که در آن بزرگترین عدد را از بین سه عدد وارد شده توسط کاربر مشخص می کند. این برنامه به گونه ای است که پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود که 3 عدد را با اینتر وارد نماید و سپس سیستم بزرگترین آنها را به او نشان می دهد

دانلود سورس پیدا کردن بزرگترین عدد از بین سه عدد با زبان جاوا


این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java است که در آن بزرگترین عدد را از بین سه عدد وارد شده توسط کاربر مشخص می کند. این برنامه به گونه ای است که پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود که 3 عدد را با اینتر وارد نماید و سپس سیستم بزرگترین آنها را به او نشان می دهد و در خروجی و بر روی مانیتور سیستم چاپ می نماید.
فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.