دانلود کد  تشخص عدد آرمسترانگ با زبان برنامه نویسی جاوا

دانلود کد تشخص عدد آرمسترانگ با زبان برنامه نویسی جاوا

این پروژه یک سورس کد تشخیص عدد آرمسترانگ Armstrong می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه یسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است. در علم ریاضی عدد آرمسترانگ به عددی گفته میشود که حاصل جمع مکعب اعداد تشکیل دهنده آن برابر با خود عدد باشد.

دانلود کد  تشخص عدد آرمسترانگ با زبان برنامه نویسی جاوا


این پروژه یک سورس کد تشخیص عدد آرمسترانگ Armstrong می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه یسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java نوشته شده است. در علم ریاضی عدد آرمسترانگ به عددی گفته میشود که حاصل جمع مکعب اعداد تشکیل دهنده آن برابر با خود عدد باشد.
بعد از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود که یک عدد مثبت را وارد نماید، اگر عدد وارد شده کاربر یک عدد آرمسترانگ بود پیام می دهد که عدد یک عدد آرمسترانگ است در غیراینصورت پیام می دهد که عدد یک عدد آرمسترانگ نمی باشد. برای مثال کاربر عدد 153 را وارد می کند سیستم به او پیام می دهد که عدد 153 یک عدد آرمسترانگ است ولی اگر کاربر عدد 12 را وار کند به او پیام داده می شود که عدد 12 یک عدد آرمسترانگ نیست.
فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.