دانلود کد تشخیص عدد اول با زبان جاوا

دانلود کد تشخیص عدد اول با زبان جاوا

این پروژه یک سورس کد به زبان جاوا یا زبان java است که عدد اول بودن یا نبودن(پرایم یا prime) یک عدد را بررسی می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می گردد که یک عدد را وارد کند، اگر عدد اول باشد

دانلود کد تشخیص عدد اول با زبان جاوا


این پروژه یک سورس کد به زبان جاوا یا زبان java است که عدد اول بودن یا نبودن(پرایم یا prime) یک عدد را بررسی می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می گردد که یک عدد را وارد کند، اگر عدد اول باشد بر روی خروجی پیام داده می شود که عدد وارد شده توسط کاربر یک عدد اول است(و این پیام بر روی مانیتور چاپ می شود) در غیر اینصورت اگر آن عدد که کاربر وارد کرده یک عدد اول نباشد  روی مانیتور چاپ می شود که عدد وارد شده یک عدد اول نیست. فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.