دانلود کد حاصلضرب بخش پذیر یک عدد با زبان پایتون

دانلود کد حاصلضرب بخش پذیر یک عدد با زبان پایتون

این پروژه یک سورس کد آماده است که یک عدد از کاربر می گیرد و سپس تمام اعداد بخش پذیر(مجذور) آن را روی صفحه مانیتور چاپ می کند. این پروزه با زبان برنامه نویسی پایتون یا زبان Python نوشته شده است.

دانلود کد حاصلضرب بخش پذیر یک عدد با زبان پایتون


این پروژه یک سورس کد آماده است که یک عدد از کاربر می گیرد و سپس تمام اعداد بخش پذیر(مجذور) آن را روی صفحه مانیتور چاپ می کند. این پروزه با زبان برنامه نویسی پایتون یا زبان Python   نوشته شده است. برای مثال اگر کاربر در جواب پروژه عدد 10 را وارد نماید سری فاکتوریل آن بصورت 2،5 روی صفحه مانیتور چاپ می شود. اگر کاربر عدد 100 را وارد نماید تمامی اعداد بخش پذیر به 100 را نمایش می دهد برای مثال برای صدد عددهای 2،4، 5،،10،25 و 50 بر صد بخش پذیر می باشند. و برنامه کل قاعده های بخش پذیری عدد وارد شده توسط کاربر را در خروجی نمایش می دهد.
فایل سورس این پروژه با زبان برنامه نویسی پایتون یا زبان Python  نوشته شده است و شما می توانید آن را با هر نرم افزار کامپایلر پایتونی مثل پایتون فور ویندوز یا کامپایلرهای تحت وب آن را اجرا کنید. و همچنین راهنمای اجرا پروژه همراه آن وجود دارد. فایل سورس برنامه در یک فایل با پسوند py وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.