آموزش بایگانی نمودن پرونده مددجو درنرم افزارخیریه سرو

خلاصه
1397/06/11

آموزش نرم افزار خیریه سرو:من از نرم افزار خوب خیریه سرو استفاده می کنم، می خواهم یک از پرونده های مددجویان را بایگانی کنم چگونه باید این کار را انجام دهم؟ابتدای کار نرم افزار خیریه سرو را

آموزش بایگانی نمودن پرونده مددجو درنرم افزارخیریه سرو
سوال کاربر نرم افزار خیریه سرو 

من از نرم افزار خوب خیریه سرو استفاده می کنم، می خواهم یک از پرونده های مددجویان را بایگانی کنم چگونه باید این کار را انجام دهم؟


پاسخ پشتبان نرم افزارخیریه سرو
ابتدای کار نرم افزار خیریه سرو را باز کنید و سپس برای اینکار از منوی « اشخاص» گزینه «مدجویان» و سپس گزینه «سرپرستان فعال» را کلیک نموده تا لیست مددجویان باز شود، از لیست مددجویان روی نام یک مددجو یکبار کلیک نموده ویرایش را کلیک نمایید، سپس تیک گزینه «بایگانی» را بزنید و در نهایت روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید

خرید نرم افزار خیریه سرو