نحوه فعال سازي نرم افزار

خلاصه
1397/06/11

نحوه فعال سازي نرم افزار پس از خريد نرم افزار در مراحل پيکربندي نرم افزار در مرحله مجوز نرم افزار، چندين گزينه وجود دارد

نحوه فعال سازي نرم افزار سرو


پس از خريد نرم افزار در مراحل پيکربندي نرم افزار در مرحله مجوز نرم افزار، چندين گزينه وجود دارد که عبارتند از :
• شناسه رايانه : که يک عدد چند رقمي مي باشد ، اين کد يکتا مي باشد و معرف رايانه شما مي باشد .
• مثال :سريال نرم افزار :  اين سريال يک کد 16 رقمي مي باشد که در پشت جلد نرم افزار چسپانده شده است که بصورت WWWW-XXXX-YYYY-ZZZZ  مي باشد .
نکته ) به ياد داشته باشيد اين سريال همانند کد شارژ سيم کارت هاي اعتباري مي باشد و با وارد کردن آن قابل استفاده نمی باشد و  تنها بايد در اختيار خريدار باشد، خواهشمنديم از قراردادن سريال نرم افزار در اختيار ديگران خودداري فرماييد.
• کدفعال سازي :  اين کد را بايد از طريق يکي از راه هاي ارتباطي تنها يکبار از شرکت دريافت نماييد . پس از دريافت اين کد آن را يادداشت نموده و در دفعات بعدي نصب از آن استفاده نماييد .
  راه هاي ارتباطي جهت دريافت کدفعال سازي :
1- شناسه رايانه و سريال را بصورت زير به شماره های 09130193010---09199327367 پيامک نماييد .
  قالب متن پيامک : سريال بدون فاصله : شناسه فعال سازي
براي مثال )
191851212 : WWWWXXXXYYYYZZZZ
2- تماس يا پيامک به شماره تلفن 09199327367 و  يا 09399008503
3- ارسال شناسه رايانه و سريال به ايميل Info@Aralborz.Ir