فیلم معرفی نرم افزار حرفه ای مدیریت مددجویان سرو

خلاصه
1397/06/10

در این فیلم یک نرم افزار حرفه ای به منظور مدیریت مددجویان و مستمندان خیریه و نحوه ثبت اطلاعات آن در کامپیوتر را می توانید مشاهده نمایید. این برنامه پرونده مددجویان را کامپیوتری می کند.

فیلم معرفی نرم افزار حرفه ای مدیریت مددجویان سرو

اگر در موسسه خیریه شما هم اطلاعات و پرونده های مددجویان زیاد شده است و هنوز هم از سیستم سنتی خیریه ها استفاده می کنید بد نیست به این فیلم یک نگاه بیاندازید. نرم افزار مدیریت مددجویان سرو این امکان را به شما می دهد تا کلیه پرونده های مددجویان و افراد تحت تکفل آنها را در کامپیوتر ذخیره کنید و هرگاه که نیاز بود از این اطلاعات گزارش چاپی تهیه نمایید. برای مثال اگر روزی نیاز داشتید از مددجویان سید یک لیست چاپی یا نمایشی تهیه کنید تنها با یک دکمه می توانید اینکار را انجام دهید. این برنامه کامپیوتر با قابلیت نصب روی ویندوز این امکان را می دهد تا کلیه اطلاعات مددجویان را در پرونده های آنها ثبت و بایگانی کنید. از دیگر امکانات این نرم افزار دسته بندی مددجویان است. برای اطلاعات بیشتر از شما دعوت می کنم این فیلم را مشاهده نمایید.

خرید نرم افزار مدیریت مددجویان