تفاوت ماکرو با ماجول چیست

خلاصه
1397/06/10

باید گفته شودکه ماکروها، مجموعه ای از فرمان های خود اکسس هستند که در ظرف واحد جمع شده اند

تفاوت ماکرو با ماجول چیست؟


شاید پرسیده شود که ماکرو با ماجول چه فرقی دارند؟
باید گفته شودکه ماکروها، مجموعه ای از فرمان های خود اکسس هستند که در ظرف واحد جمع شده اند و یک باره اجرا می شوند و هرگز قدرت قدرت زبان برنامه نویس ویژوال بیسیک را نداراند. آن ها زمینه عمل محدودی دارند و اصولا نمی توانند با بیرون از نرم افزار اکسس کاری داشته باشند، اما زبان ویژوال بیسیک، می تواند در خارج از اکسس هم عمل کند و با قطعات دیگر نرم افزار دفتری نیز به خوبی فعل و انفعال انجام دهد.