کامپوننت دسترسی اطلاعات

خلاصه
1397/06/08

کامپوننت دسترسی اطلاعات در ویژوال C#برای دسترسی به اطلاعات و نمایش آن ها سه کامپوننت مهم و اصلی وجود دارند

کامپوننت دسترسی اطلاعات


در ویژوال  C#برای دسترسی به اطلاعات و نمایش آن ها سه کامپوننت مهم و اصلی وجود دارند که عبارتند از:
(Data Set - Table Adapter - Binding Source) دو کامپوننت  Binding Sourceو Data Set در قسمت Data در جعبه ابزار وجود دارند.کامپوننت Table Adapter نیز بر اساس مسیری که برای دسترسی به اطلاعات درون بانک اطلاعاتی و نمایش آن ها طی می کنید به صورت اتوماتیک ایجاد خواهد شد.