استفاده از ابزار اندازه گیری در فتوشاپ

خلاصه
1397/06/06

اگر نمی توانید زاویه دوران را در فتو شاپ حدس بزنید. می توانید از ابزار Measure استفاده کنید ( به همراه ابزار Eyedropper در جعبه ابزار گروه بندی شده است)

استفاده از ابزار اندازه گیری در فتوشاپ


اگر نمی توانید زاویه دوران را در فتو شاپ حدس بزنید. می توانید از ابزار Measure استفاده کنید ( به همراه ابزار Eyedropper در جعبه ابزار گروه بندی شده است).  روی نقطه ای از خط افق (یا هر لبه ای که می خواهید صاف کنید)کلیک کرده و به سمت نقطه ای بکشید که خط پس از صاف شدن باید به آن برسد. بلافاصله فرمان Image>Rotate Canvas>Arbitrary را انتخاب کنید. خواهید دیدکه مقدار درجه مورد نیاز شما به طرز شگفت انگیزی توسط ابزار Measure در این کادر محاوره ای وارده شده است. کافی است روی OK کلیک کنید تا دوران اعمال شود. در مورد خط اندازه گیری که در تصویر می بینید اصلا نگران نباشید. به محض اینکه ابزار را تغییر دهید. این خطوط نیز ناپدید خواهد شد.