اصول مقدماتی رایانه دستگاه های ورودی

خلاصه
1397/06/06

از دستگاه های ورودی، برای انتقال اطلاهات از محیط خارج به رایانه استفاده می کنیم. صفحه کلید، موش، و رقمی ساز نمونه ای از دستگاه های ورودی هستند.

اصول مقدماتی رایانه


دستگاه های ورودی
از دستگاه های ورودی، برای انتقال اطلاهات از محیط خارج به رایانه استفاده می کنیم. صفحه کلید، موش، و رقمی ساز نمونه ای از دستگاه های ورودی هستند.
صفحه کلید، یکی از رایج ترین دستگاه های ورودی در رایانه است. همانطور که از نام آن پیداست، دارای تعدادی کلید است که به کمک آن ها حروف، ارقام و نشانه ها را تحریر و به رایانه منتقل می نمایم. هر بار که کلیدی را فشار می دهیم، یک اطلاع به رایانه منتقل می شود. اما توجه داریم که اگر کلیدی را به مدت طولانی فشار دهیم، بدین معنی است که دو بار تحریر شده است. بنابراین اطلاع، دوباره به رایانه ارسال می گردد.
کلید های موجود در صفحه کلید را به سه گروه الفبای عددی، تابعی و حرکت مکان نما تقسیم می کنند. حروف، اعداد و نشانه ها را به کمک کلیدهای الفبا عدد تحریر می کنیم. معمولا هر کلید الفبا عدد را که تحریر می کنیم، بر روی صفحه نمایش در محل مکان نما نمایش داده می شود. مکان نما یک علامت به شکل یک خط تیره و یا شکل های دیگری است که بر روی صفحه نمایش، نشان داده می شود.
کلید های تابعی در بالای صفحه کلید قرار دارند و برای انجام کارهای خاصی طراحی شده اند. برای مثال، برای راهنمایی گرفتن از سیستم، کلید F1 را تحریر می کنیم.
کلید های حرکت مکان نما، بخش سوم صفحه کلید را تشکیل می دهند.این کلید ها، محل مکان نما را  در صفحه نمایش تغییر می دهند.
تمام علامت هایی را که رایانه می شناسد،در صفحه کلید وجود ندارد. اما می توانیم، آن ها را با ترکیب کلید های دیگر تولید کنیم. برای مثال، کلیدCtrl  را به طور همزمان با کلید C تحریر می نماییم و علامت C کنترل دار، تولید می شود.
موش، یکی از دستگاه های ورودی است که از آن برای صدور فرمان و انتخاب اطلاعات از صفحه نمایش استفاده می کنیم. موش را بر روی سطحی افقی قرار داده، آن را حرکت می دهیم. با حرکت موش، یک علامت کوچک به نام نشانگر موش نیز بر روی صفحه نمایش حرکت می کند. دو یا سه دکمه بر روی موش وجود دارد که به محض رسیدن نشانگر به محل مورد نظر، دکمه بر روی موش وجود دارد که به محض رسیدن نشانگر به محل مورد نظر، دکمه آن را  فشار می دهیم. به این عمل "ضربه زدن می گویند".
رقمی ساز نیز دستگاه  دیگری است که مجهز به یک صفحه و یک قلم است. اطلاعات را از طریق  صفحه و قلم به رایانه منتقل می کنیم.