آشنایی با لیست اشاره گرها

خلاصه
1397/06/05

آشنایی با لیست اشاره گرها ایده اصلی لیست پیوندی آن است که هر جزء منحصر به فرد درون لیست دارای اشاره گری باشد که نشان دهد جزء بعدی را در کجا می توان یافت.

آشنایی با لیست اشاره گرها


ایده اصلی لیست پیوندی آن است که هر جزء منحصر به فرد درون لیست دارای اشاره گری باشد که نشان دهد جزء بعدی  را در کجا می توان  یافت. بنابراین ترتیبی نسبی اجزاء می تواند به آسانی  با تغییر اشاره گر ها تغییر کند. به علاوه  با تغییر مجدد، اشاره گر ها، اجزاء منحصر به فرد می توانند به آسانی به لیست اضافه شده و یا از آن حذف شوند. در نتیجه لیست می تواند از نظر اندازه  بزرگ و کوچک  شود. مثلا زیر یک لیست پیوندی  را نمایش می دهد که از سه جزء تشکیل شده و هر جزء حاوی  2 قسمت می باشد یک مقدار شمارشی و یک اشاره گر که به جزء بعدی اشاره می کند.شروع با Start و پایان لیست با END می باشد.
 
  
شرکت  نرم افزاری  مهندسی آبان رایان البرز