ویلیام استالینگ و شبکه های کامپیوتر و معماری

خلاصه
1397/06/05

ویلیام استالینگ سهمی منحصر به فرد در درک گسترش تکنیکی شبکه های کامپیوتر و معماری آن دارد. نامبرده 17 عنوان کتاب را نوشته

ویلیام استالینگ و شبکه های کامپیوتر و معماری


ویلیام استالینگ  سهمی منحصر به فرد در درک گسترش تکنیکی شبکه های کامپیوتر  و معماری  آن دارد. نامبرده  17 عنوان کتاب  را نوشته  و در زمینه های مذکور  تا 35 کتاب را بازخوانی کرده است. طی پنج سال ، جایزه بهترین کتاب را از textbook and Academic authors Associa  دریافت نموده است.
طی 25 سال  فعالیت در این زمینه، مدیر فنی و مدیریت اجرایی را به عهده داشته است. نامبرده یک مشاور مستقل است که مراجعین اش سازندگان  کامپیوتر  و شبکه ها و مشتریانش، سازندگان  نرم افزار  و موسسات  تحقیقاتی  دولتی است. نامبرده سایتComputer Science Student Resours را در William Stallings.com/StudentSupport.html را بنا نهاد. دکتر استالینگ دارای Ph.D از MIT در علوم کامپیوتر و B.S خود را از دانشگاه مهندسی برق در نوتردام دریافت کرده است.