اصطلاح اتاق نشیمن چیست؟

خلاصه
1397/06/04

اصطلاح اتاق نشیمن چیست؟اتاق نشیمن که در بین مشاورین املاک یک اصلاح رایج است به اتاقی گفته می شود

اصطلاح اتاق نشیمن چیست؟

اتاق نشیمن که در بین مشاورین املاک یک اصلاح رایج است به اتاقی گفته می شود افراد خانواده همچون پدر، مادر و فرزاندان(افراد غیرمهمان) در آن اتاق گردهم آمده و کارهایی همچون تماشای تلویزیون، خودرن شیرینی و میوه می پردازند.
لازم به ذکر است از این اتاق گاهی برای پذیرایی از مهمانان صمیمی هم استفاده می شود. این اتاق دارای یک چیدمان خودمانی است و از آن به عنوان پذیرایی از مهمانان خاص استفاده نمی شود.
اصطلاح اتاق پذیرایی
اصلاح اتاق پذیرایی که در بین مشاورین املاک رایج است به اتاقی گفته می شود که از آن به عنوان پذیرایی از مهمانان استفاده می شود. اتاق پذیرایی همواره باید دارای ظاهری زیبا و تمیز باشد. اغلب افراد خانواده از این اتاق استفاده های کمی می کنند.
اصلاح اتاق خواب
اصلاح اتاق خواب که در بین مشاورین املاک رایج است به اتاقی گفته می شود که طراحی آن محیطی آرام دارد و از این اتاق صرفا به منظور استراحت و خواب استفاده می شود.