حذف پاورقی ها یا یادداشت های پایانی در WORD

خلاصه
1397/06/04

برای حذف یک پاورقی یا یادداشت پایانی خاص، نشانه ی ارجاع آن را انتخاب کرده و کلید Delete را فشار دهید.

حذف پاورقی ها یا یادداشت های پایانی در WORD


برای حذف یک پاورقی یا یادداشت پایانی خاص، نشانه ی ارجاع آن را انتخاب کرده و کلید Delete را فشار دهید.
اگر می خواهید تمام پاورقی ها یا یادداشت های پایانی موجود در سند را، که به طور خودکار  شماره گذاری شده اند، حذف کنید مراحل زیر را انجام دهید:
1.    از منوی Edit گزینه Replace را انتخاب کنید.
2.    هنگامی که کادر محاوره ای Findand Replace   ظاهر می شود برگه Replace را انتخاب کنید.
3.    برای مشاهده گزینه های بیشتر، روی More کلیک کنید.
4.    روی Special کلیک کنید. از منوی بازشو، انتخاب Footnotemark یا Endnotemark را انتخاب کنید.
5.    کادر Replace with را خالی رها کنید. روی Replace ALL کلیک کنید.
متاسفانه تمام نشانه های یادداشت شخصی را نمی توان به طور همزمان حذف کرد و بایستی آن ها را یکی یکی حذف کنید