آشنایی با نحوه اتصال مودم به کامپیوتر

خلاصه
1397/06/04

جهت مطالعه در موردآشنایی با نحوه اتصال مودم به کامپیوتر و نرم افزار نمایشگاه اتومبیل نرم افزار مشاور املاک به این صفحه مراجعه شود

آشنایی با نحوه اتصال مودم به کامپیوتر

قبل از هر چیز لازم به ذکر توضیح مختصری از انواع مودم های موجود در بازار هستند توضیح مختصری بدهیم.
1.    مودم خارجی:
تجهیزات و قطعات این مودم درون جعبه ای قرار گرفته و در بیرون  از کامپیوتر استفاده می شود.
2.    مودم داخلی:
این مودم ها به صورت یک برد الکترونیکی بوده و درون کامپیوتر و در یکی از شکاف های کامپیوتر قرار خواهد گرفت.
نحوه اتصال مودم به کامپیوتر:
مودم از طریق یک اتصال پین 25 پین ماده که در پشت آن قرار دارد و از طریق یک کابل ارتباطی به درگاه سریال کامپیوتر وصل می شود. این کابل را در حالی که مودم و کامپیوتر خاموشند، وصل نمائید.
نکته: مودم را می بایست در مکانی قرار دهید تا چراغ های جلوی آن به راحتی قابل مشاهده بوده و کلید خاموش و روش کردن آن در دسترس باشد.
جهت اتصال مودم به کامپیوتر نیاز به پورت سریال (COM1 تا COM4) می باشد. در دو انتهای کابل ارتباطی بین مودم و کامپیوتر کانتکتورهای RS-232 متصل می باشد. کانکتور طرف کامپیوتر به کانکتور پورت سریال کامپیوتر بستگی دارد. اگر از نوع 25 پین نر باش، در این حالت اتصال کابل از نوع 25 پین ماده خواهد بود و اگر کانکتور کامپیوتر از نوع 9 پین نر باشد، در این حالت کانکتور کابل باید 9 پین ماده انتخاب گردد.
نکته2: فاصله مودم از کامپیوتر بستگی به کابل ارتباط کامپیوتر دارد. این کابل ارتباط معمول به طول یک متر و بالاتر می باشد، ولی نباید از 15 متر بیشتر باشد.
نکته3: کانکتور طرف مودم می بایست از نوع 25 پین نر انتخاب گردد تا به پشت مودم که دارای اتصال 25 پین ماده است قابل وصل باشد.