سازمان دهی برنامه ها افزایش قابلیت اعتماد

خلاصه
1397/06/04

اگر کد هایی در بخشی از سازمان شما مورد استفاده قرار می گیرند، به این معنا است که قبلا به طور کامل تست شده خطاهای آن بر طرف شده اند

سازمان دهی برنامه ها


افزایش قابلیت اعتماد
اگر کد هایی در بخشی از سازمان شما مورد استفاده قرار می گیرند، به این معنا است که قبلا به طور کامل تست شده خطاهای آن بر طرف شده اند. حتی اگر این کد به چند خط محدود شود، باز هم استفاده از آن، در مقابل نوشتن مقرون به صرفه است، زیرا ممکن است در تایپ آن دچار خطا شوید. بنابراین، استفاده مجدد از کد، احتمال وجود خطا را کم می کند و در نتیجه قابلیت اعتماد را افزایش می دهد.