نرم‌افزار چاپ رسید تحویل خودرو

خلاصه
1397/06/03

نرم‌افزار چاپ رسید تحویل خودرو هنگامی که می‌خواهیم یک مال و یا هر وسیله ای را از یک شخص تحویل بگیریم باید رسیدی را به وی تحویل دهیم که مشخص باشد

نرم‌افزار چاپ رسید تحویل خودرو

مقدمه
هنگامی که می‌خواهیم یک مال و یا هر وسیله ای را از یک شخص تحویل بگیریم باید رسیدی را به وی تحویل دهیم که مشخص باشد فلان مال را از وی تحویل گرفته‌اید. در ادامه نرم‌افزاری را که می‌تواند هنگام تحویل گرفتن یک اتومبیل به وی رسید دهید را معرفی خواهیم کرد.
معرفی نرم‌افزار چاپ رسید تحویل اتومبیل
در نرم‌افزار نمایشگاه اتومبیل سرو امکانی بنام چاپ رسید تحویل اتومبیل وجود دارد که نمایشگاه‌های اتومبیل با استفاده از آن می‌توانند هنگام تحویل گرفتن یک خودرو به وی یک رسید تحویل نمایند.

مزایای چاپ رسید تحویل خودرو

•    اطمینان مشتریان و مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه اتومبیل شما
•    جلوگیری از نوشتن با خودکار
•    چاپ و بایگانی و لوازم تحویل گرفته از مالک اتومبیل در نرم افزار اتوگالری سرو
•    مشاهده لیست وسایل تحویل گرفته‌شده از مشتری
•    چاپ آدرس و مشخصات نمایشگاه اتومبیل درون رسید تحویل خودرو
•    چاپ لوگوی نمایشگاه اتومبیل درون رسید اتومبیل
•    چاپ مشخصات مالک اتومبیل درون رسید تحویل اتومبیل
•    امکان درج امضای تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده
•    و...
با استفاده از نرم‌افزار نمایشگاه اتومبیل سرو به‌راحتی هنگام تحویل گرفتن یک اتومبیل در کمتر از چند ثانیه رسید تحویل را به مراجعه‌کننده تحویل دهید این کار باعث مدرن شدن نمایشگاه اتومبیل شما می‌شود.