کار Reply در ایمل چیست؟

خلاصه
1397/06/03

کار Reply در ایمل چیست؟هنگامی که می خواهید در جواب یک ایمیل پاسخ دهید در اصل باید آن ایمیل را Reply کنید. برای مثال یک دوست برای شما ایمیل می زند

کار Reply در ایمل چیست؟

هنگامی که می خواهید در جواب یک ایمیل پاسخ دهید در اصل باید آن ایمیل را Reply کنید. برای مثال یک دوست برای شما ایمیل می زند که «سلام حال شما»، برای اینکه به  وی پاسخی ارسال کنید در اصل باید ایمیل را Reply کنید.و هنگامی که می خواهید یک ایمیل را Reply می کنید در قسمت موضوع ایمیل حروف Re  که مخفف Reply ظاهر می شود.
 
 شرکت مهندسی ابان رایان البرز