منظور از دوره مالی در نرم افزار خیریه سرو چیست

خلاصه
1397/06/03

آموزش نرم افزار خیریه سرو: من از نرم افزارخیریه سرو استفاده می کنم در قسمت هایی از برنامه خیریه نوشته شده دوره مالی، می خواستم بدونم منظور از دوره مالی در برنامه حسابداری خیریه سرو چیست؟

منظور از دوره مالی در نرم افزار خیریه سرو چیست
سوال کاربر نرم افزار خیریه سرو:
من از نرم افزارخیریه سرو استفاده می کنم در قسمت هایی از برنامه خیریه نوشته شده دوره مالی، می خواستم بدونم منظور از دوره مالی در برنامه حسابداری خیریه سرو چیست؟
پاسخ پشتیبانی نرم افزار خیریه سرو:
در شرکت های تجاری به منظور تعیین وضعیت سود یا زیان واحد های تجاری، مدت فعالیت آن ها به دوره های کوتاه  تقسیم می شود که به هر یک از این دوره ها، دوره مالی گفته می شود. در پایان هر دوره مالی وضعیت مالی شرکت ها در گزارشات مالی بیان می شود.
البته باید در نظر داشته باشید که در موسسات خیریه سود و زیان معنایی ندارد و دوره مالی تنها برای مشاهده وضعیت گزارش گیری و ساخت گزارشات سالانه می باشد. در خیریه ها کلا گزارشات بیشتر برای کمک های دریافتی و کمک های پرداختی می باشد و هیچ سودی در نظر گرفته نمی شود.

خرید نرم افزار خیریه