متغیرها و انواع داده در پی اچ پی2

خلاصه
1397/06/02

متغیر، نامی برای محلی از حافظه است که برای ذخیره داده ها بکار می رود . همانطور که از نام متغیر پیداست مقدار موجود در متغیر ممکن است در طول اجرای برنامه تغییر کند

متغیرها و انواع داده در پی اچ پی


متغیر چیست ؟
متغیر، نامی برای محلی از حافظه است که برای ذخیره داده ها بکار می رود . همانطور که از نام متغیر پیداست مقدار موجود در متغیر ممکن است در طول اجرای برنامه تغییر  کند . اگر بخواهیم یک مثال از دنیای واقعی برای متغیر بزنیم ، می توانیم متغیر را همانند یک ظرف در نظر بگیریم  ، در  یک ظرف می توانیم مقداری را قرار دهیم  و یا مقدار آن را در یک ظرف دیگر قرار دهیم  .
نکته ) یکی از مهمترین ویژگی های جالب زبان
برنامه نویسی پی اچ پی
این است که لازم نیست قبل از بکارگیری متغیر آن را تعریف کرد . در اکثر زبان های برنامه نویسی برای اینکه از یک متغیر تعریف کرد باید ابتدای برنامه آن را تعریف کنیم .
ویژگی متغیر ها
هر متغیر دارای ویژگی هایی است که عبارتند از :
نام :
هر متغیر باید یک نام داشته باشد ،  همانند ظرف ها که هریک نامی دارند ، برای مثال در یک ظرف برنج گذاشته شود ، از این رو این ظرف را ظرف برنج می نامیم . در متغیرها هم به همین صورت است برای مثال قرار است در یک متغیر یک معدل را قرار دهیم ، پس نام آن متغیر را معدل قرار می دهیم .
نوع :
نوع مشخص می کند که در این متغیر قرار است چه چیزی قراردهیم ، همانند ظرف ها که هر یک برای منظور خاصی ساخته می شود ، برای مثال ظرفی برای آبگوشت و ... . متغیرها هم به همین صورت هستند در یک متغیر می توان متن قرار داد ، در یکی متغیر می توان عدد صحیح قرار داد ، در یک متغیر می توان عدد اعشاری  قرار داد .
 
قوانین نام گذاری متغیرها در پی اچ پی :
در پی اچ پی برای اینکه یک نام بر روی یک متغیر قرار دهیم یکسری قوانین را باید رعایت کنیم ، یعنی اینکه این نام ها را نمی توانیم برای یک متغیر در نظر بگیریم ، برای مثال در سازمان ثبت احوال نمی توانیم هر اسمی را برای یک بچه بگذاریم در زبان های برنامه نویسی هم به همین صورت است که این قوانین عبارتند از :
تمامی متغیرها باید با علامت $ شروع شوند . برای مثال $haseljam
نام متغیرها نباید با عدد شروع شود برای مثال $4model
بین نام متغیر نباید فاصله قرار بگیرد  ، برای مثال $hael jam
نام متغیر نباید از کلمات کلیدی باشد .
نکته ) زبان پی اچ پی به حروف حساس است ، برای مثال متغیر $host  با متغیر  $HOST فرق دارد .
 
مقدار دادن به متغیر ها :
درون متغیرها باید بتوانیم مقداری را قرار دهیم ،کلا هدف از تعریف متغیرها این است که مقداری را درونشان ذخیره کنیم ، همانطور که در یک ظرف برنج می کشند ،درون متغیرها هم باید بتوانیم مقداری را قرار دهیم از این رو نحوه قراردادن مقدار درون یک متغیر قوانینی دارد که در ذیل ذکر خواهیم کرد :
شکل کلی قانون
; مقدار = نام متغیر
مثال
$moadel = 20 ;
توضیح : یعنی اینکه مقدار 20 را درون متغیر معدل قرار می دهد .
همانطور که مشاهده نمودید تعریف متغیر در زبان پی اچ پی به همین راحتی است ،  نیازی به تعیین نوع داده و نحوه نوشتن خاصی ندارد ، در هر کجای کار که نیاز به  یک متغیر داشتید ، یک علامت $ قرار دهید و یک نام قرار دهید .