انواع گوناگون داده ها در اکسس

خلاصه
1397/06/02

انواع گوناگون داده ها در اکسس اکسس می تواند ده نوع اطلاع یا داده را بپذیرد و در جدول داده ها، فیلد خاصی از آن نوع ایجاد کند.

انواع گوناگون داده ها در اکسس


اکسس می تواند ده نوع اطلاع یا داده را بپذیرد و در جدول داده ها، فیلد خاصی از آن نوع ایجاد کند. پس از تعیین نوع داده، اکسس مراقبت می گند که حتما داده هایی که وارد هر فیلد می کنید از همان نوعی باشد که براش تعیین شده است و داده هایی را که از نوع دیگری باشند نمی پذیرد و پیام خطا صادر می کند. مهمترین انواع داده های مجاز، به شرح  زیر است:
Text (نوشته): فیلدی که از نوع نوشته باشد، هر ترکیبی از حروف و کلمات و اعداد را می پذیرد و ثبت می کند. طول این نوع فیلد، می تواند تا 255 علامت باشد.
Number (عدد): فیلدی که از نوع عددی باشد می تواند انواع مختلف اعداد را بپذیرد.
Date/Time (تاریخ/ زمان) : این نوع فیلد ها می توانند تاریخ و زمان را بپذیرند و بعدا آن ها را به درستی جمع و تفریق کنند.
Currency (ارز): این نوع فیلدها برای نگه داری داده های ارزی ایجاد می شوند و در عملیات حساب های ارزی، به راحتی و دقت عمل می کنند.
Meme (یادداشت) : فیلد یادداشت، خاص نگهداری نوشته های طولانی ست. نوشته هایی که بیش از 255 علامت درازا داشته باشند. مثلا اگر یک دایره المعارف را به شکل پایگاه داده ها در آورید، شرحهای طولانی در مورد یک واژه خاص را باید در فیلد از نوع یادداشت یا Memo نگهداری کنید زیرا در فیلدهای معمولی جا نمی گیرد.