ادغام و تفکیک خانه های جدول در word

خلاصه
1397/06/01

جهت مطالعه در موردادغام و تفکیک خانه های جدول در word,نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزارنمایشگاه اتومبیل به این صفحه مراجعه شود

ادغام و تفکیک خانه های جدول در word


جدول های word امکان و انعطاف لازم را برای ادغام چندین خانه ی جدول در یک خانه دارند. خانه ها بایستی با همدیگر به طور افقی یا عمودی مرتبط باشند(خانه های موجود در یک سطر یا ستون یا خانه هایی که یک مستطیل را تشکیل می دهند).
برای ادغام  خانه های جدول مراحل زیر را انجام دهید:
1.    خانه هایی را که می خواهید ادغام کنید انتخاب نمایید.
2.    از منوی Table گزینه Merge را انتخاب کنید.
3.    برعکس، می توان خانه های جدول را به بیش از یک خانه تفکیک کرد:
1-خانه یا خانه های مورد نظر را انتخاب کنید( نباید خانه ای باشد که قبلا ادغام شده است).
2- از منوی Table گزینه ی Split Cells را انتخاب کنید.
3-تعداد سطرها یا ستون هایی را که می خواهید جدا کنید وارد نمایید.
4- روی OK کلیک کنید.