چراغ چشمک زن در مرحله مجوز نرم افزار مشاور املاک سرو

خلاصه
1397/06/01

چراغ چشمک زن در مرحله مجوز نرم افزار در نرم افزار مشاور املاک سرو

سوال)
هنگام وارد نمودن سریال نرم افزار و کد فعال سازی چشمک می زند؟
پاسخ)
اول) به تک تک حروف سریال به دقت نگه کنید که آیا درست وارد شده است.
دوم) به شناسه فعال سازی دقت کنید درست وارد کرده اید.
سوم) در صورتیکه اطمینان دارید با شماره های پشتیبان در وب سایت تماس بگیرید.