نرم‌افزار آمارگیر نمایشگاه اتومبیل

خلاصه
1397/06/01

مروزه در هر کاری به‌ویژه نمایشگاه‌های اتومبیل اطلاع داشتن از آمار و ارقام امری مهم است. هر شخصی در هر کسب‌وکاری باید از دارایی، اجناس و وسایل کسب‌وکار

نرم‌افزار آمارگیر نمایشگاه اتومبیل

مقدمه
امروزه در هر کاری به‌ویژه نمایشگاه‌های اتومبیل اطلاع داشتن از آمار و ارقام امری مهم است. هر شخصی در هر کسب‌وکاری باید از دارایی، اجناس و وسایل کسب‌وکار خود خبر داشته باشد. برای مثال یک اتو گالری یا همان نمایشگاه اتومبیل باید بداند چند اتومبیل سپرده دارد، چند قولنامه ثبت کرده، چند چک برای امروز دارد غیره.

 
معرفی نرم‌افزار آمارگیر نمایشگاه اتومبیل

یکی از قابلیت‌های مهمی که در نرم‌افزار نمایشگاه اتومبیل سرو وجود دارد امکان آمارگیری آن است؛ با استفاده از این قابلیت نمایشگاه اتومبیل می‌تواند آمار تعداد کل اتومبیل‌های سپرده‌شده تا امروز، تعداد کل اتومبیل‌های بایگانی، تعداد اتومبیل‌هایی که تا امروز ثبت‌شده‌اند، تعداد اتومبیل‌هایی که دیروز ثبت‌شده‌اند، تعداد اتومبیل‌هایی که دیروز ثبت‌شده‌اند، تعداد اتومبیل‌هایی که این ماه ثبت‌شده‌اند، تعداد اتومبیل‌هایی که امسال ثبت‌شده‌اند، تعداد کل تقاضاهای اتومبیل تا امروز، تعداد کل تقاضاهای بایگانی‌شده، تعداد تقاضاهای اتومبیل که دیروز ثبت‌شده‌اند، تعداد تقاضاهای این هفته، تعداد تقاضاهایی که این ماه ثبت‌شده‌اند، تعداد تقاضاهایی که امسال ثبت‌شده‌اند، تعداد کل قولنامه‌های ثبت‌شده تا امروز، تعداد کل قولنامه‌های بایگانی تا امروز، تعداد قولنامه‌هایی که دیروز ثبت‌شده‌اند، تعداد قولنامه‌هایی که این هفته ثبت‌شده‌اند، تعداد قولنامه‌هایی که این ماه ثبت‌شده‌اند، میران درآمد امروز، میزان درآمد دیروز، میزان درآمد این هفته، میزان درآمد این ماه، میزان درآمد امسال، میزان هزینه‌های دیروز، میزان هزینه‌های امروز، میزان هزینه‌های این ماه، میزان هزینه‌های امسال، میزان ضرر و زیان دیروز، میزان ضرر و زیان امروز، میزان ضرر و زیان این هفته، تعداد کل پرونده‌های مالی تا تعداد پرونده‌ای تا امروز، تعداد پرونده‌های مالی اتومبیل که دیروز ثبت‌شده‌اند، تعداد پرونده‌های مالی خودروهایی که تا این ماه بسته‌شده‌اند، جمع چک‌های دریافتی و پرداختی این ماه و امروز، تعداد چک‌های پرداختی امروز، تعداد چک‌های دریافتی تا امروز، موجودی صندوق، موجودی حساب‌های بانکی، تعداد بدهکاران به نمایشگاه اتومبیل، تعداد بدهکاران نمایشگاه اتومبیل و غیره را می‌توان تشخیص داد.
در بالا یک نمونه فرم آمارگیری سریع را نشان می‌دهد که درنرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو گنجانده‌شده است.
 

 
یکی دیگر از آمارگیری‌های قابل‌چاپ در نرم‌افزار نمایشگاه اتومبیل سرو آمارگیری مالی است که در بالا مشاهده می‌کنید. در این آمارگیری جمع درآمد خریدوفروش، جمع حق گروه‌ها، جمع هزینه‌های خریدوفروش، جمع سایر هزینه‌ها، جمع حساب‌های بانکی، جمع موجودی صندوق، جمع بدهکاران و جمع بستانکاران را نمایش می‌دهد.
امکانات آمارگیری نرم‌افزار نمایشگاه اتومبیل سرو، این نرم‌افزار را جزو بی‌نظیرترین نرم‌افزارها قرار می‌دهد.

برای خرید نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو کلیک کنید