چرا به حافظه، حافظه با دسترسی تصادفی(رم) می گویند؟

خلاصه
1397/05/31

چرا به حافظه، حافظه با دسترسی تصادفی(رم) می گویند؟زیرا پردازنده قادر است به هر مکانی از حافظه بصورت تصادفی دستیابی نموده

چرا به حافظه، حافظه با دسترسی تصادفی(رم) می گویند؟

زیرا پردازنده قادر است به هر مکانی از حافظه بصورت تصادفی دستیابی نموده و در یک فاصله زمانی ثابت اطلاعات دودویی را از آنجا بردارد یا به اصلاحی (fetch) کند.
پردازنده ورودی و خروجی چیست؟
این پردازنده حاوی مدارات الکترونیک برای کنترل تبادل و انتقال اطلاعات بین کامپیوتر و دنیای خارج است. نکته) وسایل ورودی و خروجی مثل صفحه کلید، چاپگر، پایانه ها
گیت چیست؟
گیت که به انگلیسی gate نامیده می شوددستکاری اطلاعات دودویی تویط مدارهای منطقی بنام گیت انجام می شود. گیت ها بلاک های سخت افزاری هستند که سیگنال های دودویی صفر یا یک را در خروجی بسته به شرایط ورودی آنها تولید می کنند.