صندوق فروشگاهی چیست؟

خلاصه
1397/05/31

صندوق فروشگاهی چیست؟صندوق فروشگاهی به صندوق های فروش pos یا همان پایانه های فروش گفته می شود.

صندوق فروشگاهی چیست؟


صندوق فروشگاهی به صندوق های فروش pos یا همان پایانه های فروش گفته می شود. صندوق های فروشگاهی همچنین می توانید برنامه های رایانه ای (کامپیوتری) هم باشند. از صندوق های فروشگاه به منظور ثبت اطلاعات خرید و فروش روزانه و هزینه نگهداری موجودی در یک کسب و کار استفاده می شود. اگر بخواهیم یک صندوق فروشگاهی مناسب صنف مشاورین املاک را نام ببریم می توان به نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو اشاره کرد. و اگر بخواهیم یک صندوق فروشگاهی ویژه صنف نمایشگاه های اتومبیل را معرفی کرد می توان صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو را معرفی کرد.
صندوق فروش pos چیست؟
صندوق فروش پوز که در انگلیسی به صورت مخفف posکه مخفف کلمه Point of sale می باشد. از نظر اداره دارایی هم اکنون باید هر کسب و کاری یا مودی مالیاتی ملزم به نصب یک صندق مکانیزه فروشگاهی بر روی رایانه آن کسب و کار باشد.
صندوق های مکانیزه: صندوق های مکانیزه نرم افزارهای حسابداری می باشند که بر روی سیستم های رایانه ایی نصب می شوند وتمامی معادلات وحسابداری یک مجموعه را می توان انجام داد و فرم های مالیاتی را محاسبه و به سایت مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند تا از تخفیف های مالیاتی استفاده نماییم .