مشاور املاک ها مشمول کدام بند می باشند؟

خلاصه
1397/05/30

مشاور املاک ها مشمول کدام بند می باشند؟ هر صنف و یا کسب کاری در قانون مالیات های مستقیم ماده 95 جزو یک بند می باش

مشاور املاک ها مشمول کدام بند می باشند؟


هر صنف و یا کسب کاری در قانون مالیات های مستقیم ماده 95 جزو یک بند می باشد که مشاورین املاک هم جزو این کسب و کارها می باشند. هر صنف برای ارائه وظایف قانونی باشد بداند که شامل کدام یک از بندها می باشد. بندهای ماده 95 قانون مالیات های مستقیم شامل بند الف، بند ب، بند ج و... می باشند. کلیه مشاورین املاک(بنگاه های معامله املاک) در ماده 95 قانون مالیات های مستقیم جزو بند «ب» می باشند.

برای خرید نرم افزار مشاور املاک سرو کلیک کنید