نقشه ماهواره ای نرم افزر مشاور املاک

خلاصه
1397/05/30

امروزه مشاورین املاک برای زیبایی کار هنگام ثبت مشخصات ملک موردنظر موقعیت ملک را هم همراه با آن ضمیمه ملک سپرده شده می نمایند.

نقشه گوگل نرم افزر مشاور املاک


امروزه مشاورین املاک برای زیبایی کار هنگام ثبت مشخصات ملک موردنظر موقعیت ملک را هم همراه با آن ضمیمه ملک سپرده شده می نمایند. اینکار به خواهان ملک کمک می کند تا کلیه اطلاعات اطراف ملک را در یک نگاه بتواند مشاهده نماید.

برای خرید نرم افزار مشاور املاک سرو کلیک کنید